Vítejte na stránkách naší MŠ  

Mateřská škola speciální

Lokalita školy

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, Ústí nad Labem, příspěvková organizace se nachází v Ústí nad Labem, ve Štefánikově ulici v klidnější vilové části města - v části Klíše. Je sem dobré autobusové spojení na přímých linkách jak z centra, tak z okrajových částí města. Zřizovatelem je Ústecký kraj. Mateřská škola má dlouholetou historii a tradici.


Charakter a specifika budovy

Je to moderní, patrová, celkově zrekonstruovaná budova ve funkcionalistickém stavebním stylu, za kterou se rozkládá dvouúrovňová školní zahrada, se dvěma pískovišti, houpačkami, skluzavkou, kreslící tabulí, domečkem a altánem pro děti. Přístup do školy je bezbariérový.


Velikost školy

Naše MŠ je čtyřtřídní  patrová vila s denním provozem, kuchyní, vlastní jídelnou, psychoterapeutickou místností a množstvím hraček a pomůcek.

 V blízkosti mateřské školy je dětské veřejné hřiště a Střížovický vrch, kam děti chodí na procházky.

Škola je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.